CRM pentru intreprinderi mici si mijlocii

AS eManage  este o solutie, de tip CRM, adaptata pentru întreprinderi mici si mijlocii.  CRM dedicat managementului fluxului curent de documente din firma dumneavoastra. Implementata pe platforma IBM Lotus, solutia propusa prezinta o interfata deosebita, usor de inteles si de utilizat.
AS eManage CRM va ajuta
o    gestionarea eficienta a contractelor, clasificarea si managementul acestora se face in functie de natura partenerului contractual: clienti, furnizori, parteneri de afaceri sau orice alta categorie în functie de specificul companiei
o    realizarea de oferte personalizate în functie de clientii dumneavoastra si oferirea istoricelor acestora grupate pe perioada, produs sau client
o    facturarea si gestionarea stocurilor în timp real în cel mai simpu si eficient mod, AS eManage facandu-va munca mai usoara si mai placuta; cu ajutorul acestei functionalitati in orice moment puteti vedea valoarea cantitativa a unui anumit produs din stoc si detalii relevante privind produsul în sine, preturi unitare cu sau fara TVA
o    generarea de rapoarte specifice va permite ca în orice moment sa aveti informatii statistice despre contractele si ofertele realizate, facturi emise / încasate/ neîncasate /stornate, rapoarte de stoc, activitatile agentilor
o    organizarea si indexarea documentelor,  crearea de niveluri diferite de acces si oferirea posibilitatii cautarii acestora în baza de date dupa anumite criterii; daca  documentele parcurg etape predefinite în interiorul organizatiei dumneavoastra, se pot defini fluxuri de documente care sa respecte etapele ciclului de viata a documentelor respective
o    follow-up al activitatilor viitoare sau în curs de desfasurare, activitati specifice vânzarilor, marketing-ului, conexiunilor cu furnizorii sau subcontractorii; prin generarea de remindere sunteti asigurat nu veti uita sa va prezentati la o intalnire de afaceri, sa sunati un client sau sa finalizati o activitate programata anterior
o    monitorizarea si controlul eficient al activitatii agentilor va permite sa aveti o situatie de ansamblu, reala a activitatii ?i eficientei fiecarui angajat, putând astfel sa eficientizati activitatea companiei dumneavoastra
Utilizând AS eManage CRM se reduc costurile interne, se elimina erorile generate de manipularea incorecta si ineficienta a documentelor si cel mai important satisfactia dumneavoastra si a clientilor va creste datorita reducerii timpului de raspuns la cerintele acestora

Easy Sales face ca gestionarea eficienta si evaluarea obiectiva a echipei de vânzari sa poata fi facuta rapid, usor, fara consum de nervi, timp si bani. Functionalitatile Easy Sales permit:
o    monitorizarea obiectivelor de vânzari pentru fiecare membru al echipei; acest lucru se poate face consultând informatiile complete referitoare la activitatea fiecarui agent în parte sau vizualizând sub forma de chart-uri procentajele de realizare a target-urilor de vânzari per companie sau per agent
o    structurarea logica a informaaiei în categorii si subcategorii specifice ariei de activitate a firmei dumneavoastra: contractori, subcontractori, furnizori, clienti sau potentiali clienti, persoana de contact, oferte, contracte etc
o    utilizarea reminder-erelor individuale; acestea se pot concretiza intr-un un follow-up pertinent al fiecarui agent de vânzari si pot reprezenta o modalitate de a va asigura ca nici un detaliu important (telefon de dat, intâlnire de afaceri, trimitere de oferte, atasare de documnete la diferite contracte) nu se poate omite
o    generarea de rapoarte specifice, activitate vitala pentru crearea unei imagini de ansamblu a raporturilor cost/eficienta/profit; în functie de necesitatii aceasta caracteristica a soft-ului Easy Sales va pune la dispozitie cifre statistice privind afacerea dumneavoastr?: num?rul de contracte ?i valoarea acestora pe o anumit? period? sau pentru un anumit agent, informa?ii despre facturile emise, incas?rile operate etc
o    crearea de niveluri diferite de acces, în func?ie de politica companiei, astfel fiecare utilizator al aplica?iei va avea drepturi de utilizare corelate cu atribu?iile ?i responsabilit??ile sale în cadrul companiei dumneavoastr?
Utilizarea aplica?iei Easy Sales asigur? managemenul u?or ?i flexibil al unei afaceri profitabile ?i în continu? expansiune prin optimizarea rela?iei cu clien?ii ?i prin o corelare mai eficient? a angaja?ilor campaniei.

AS Project
Managementul unui proiect poate ridica probleme pân? ?i unui manager cu experien??, urmare a acestui fapt fiind, de cele mai multe ori utilizarea ineficient? a resurselor companiei. Prin utilizarea aplica?iei AS Project evaluarea costurilor, planificarea echipei, a etapelor de parcus ?i realizarea activit??ilor necesare pentru atingerea obiectivelor proiectului a devenit o sarcin? mult mai usoar?.
AS Project v? permite coordonarea celor dou? aspecte ale managementului de proiect, procese ?i resurse:
?•??stabilirea ?i ierarhizarea echipei care particip? la dezvoltarea unui anumit proiect
•    delegarea responsabilit??ilor precum ?i urm?rirea indeplinirii tuturor task-urilor; în acest mod atât fiecare angajat ?tie care îi sunt sarcinile alocate, prioritatea acestora în cadrul proiectului, cât ?i managerul responsabil poate evalua stadiul de realizare a acestora
•    partajarea informa?iilor în func?ie de criterii bine stabilite; faciliteaz? ca fiecare utilizator, membru al echipei, s? cunoasc? ?i s? utilizeze informa?iile de care are nevoie far? a afecta activitatea altui coleg
•    controlul foarte bun asupra utiliz?rii resurselor: toate resursele necesare proiectului se afla în acela?i loc, structurate ierarhic ?i logic, u?or de accesat
•    managementul riscului – identificare, analiz? ?i raportare a factorilor de risc
•    arhivarea proiectelor încheiate, pentru fiecare proiect salvându-se toate detaliile aferente precum membrii echipei, taskuri, costuri de realizare, beneficii sau probleme intervenite pe parcursul desf??ur?rii
•    sistem de alertare automat care v? informeaz? cu privire la situa?ii limit? precum dep??irea termenelor limit? de realizare a unor anumite taskuri, dep??iri de buget…
AS Project asigur? cre?terea eficien?ei activit??ii prin orientarea spre rezultate, îmbun?t??irea coordon?rii interdepartamentale, administarea ?i coordonarea a mai multor proiecte simultan, reducerea pe termen lung a costurilor de management, încadrarea în buget ?i realizarea în timp a fiecarui proiect în parte.

AS HR
Recrutarea ?i monitorizarea profesional? a personalului nu mai poate fi efectuat? cu instrumentele clasice: agende de program?ri interviuri, dosare continând proceduri de recrutare, teste de personalitate, dosare dedicate per angajat. Planificarea ?i administarea eficient? a procesului de recrutate precum ?i managemetul angaja?ilor pot fi considerabil eficientizate prin utilizarea aplica?iei AS HR ale c?rei func?ionalit??i principale sunt:
•    introducerea rapid? ?i facil? a datelor proiectelor de recrutare ?i a candida?ilor
•    crearea calendarului activit??ilor specifice (date interviuri preliminare, probe practice, interviuri finale etc)
•    crearea fi?ei de post pentru fiecare angajat ce con?ine toate informa?iile necesare, precum: date personale, istoricul recrut?rii, cv-ul ata?at, diferite date asupra evolu?iei profesionale în cadrul firmei
•    generarea, analiza ?i administarea organigramei posturilor
•    configurarea proiectelor de evalu?ri periodice, fi?e de apreciere a performan?elor
•    managementul training-urilor per companie ?i per angajat
•    generarea de rapoarte specifice per angajat cu detaliile aferente prin c?utarea simultan? în baza de date a mai multor criterii de c?utare în func?ie de op?iuni
•    accesul la aplica?ie se face partajat pe niveluri de securitate definite de c?tre client
Cu o interfat? prietenoasa ?i u?or de folosit, AS HR face diferen?a atât prin îmbun?t??irea calit??ii candida?ilor selecta?i cât ?i în optimizarea afacerii prin managementul eficient al personalului.

Facebooklinkedinmail